Ljudinspelning från hela föreställningen

Här är inspelningen av ljudet från näst sista föreställningen av Vi i Villa på Atalante. Med New Opera CO den 4 oktober 2008, samma föreställning som i filmen.

Get the Flash Player to see this movie.


Powered by Blogger

Subscribe to
Posts [Atom]

-->