Inledning

Idag inledde New Opera CO det första labbet sedan processen fram emot Vi i Villa gick över i arbetet med den blivande föreställning. Denna gång fokuserar vi mot ett fortsatt utforskande av vad detta att sjunga dramatisk text kan vara och är. Vi vill fråga oss hur vi kan gå vidare och förfina den slags sånglighet som presenterades i Vi i Vila, men också om det finns andra vägar mot en ny samtida musikdramatik. I samband med detta håller vi också på att försöka förstå vad Vi i Villa blev och hur den föreställningen skall leva vidare och utvecklas. Som en del i denna process kommer vi under veckan att pröva att sjunga några delar av Vi i Villa med traditionell operateknik, för att se vad det gör med materialet.
I processen där vi skapade Vi i Villa hade rörelsearbetet en viktig roll. Vi improviserade och hade rörelseverkstad nästan varje dag. I det färdiga verket hann vi inte särkilt mycket utforska hur det skulle kunna integreras i den sceniska framställningen. Därför kommer vi denna vecka att arbeta en del med rörelse, relationen mellan röst och rörelse och med tankar om hur koreograferad eller improviserad rörelse skulle kunna vara en mer integrerad del i en framtida nyopera.

Medverkande
I detta Lab kommer i varierande grad följande att medverka: Harriet Olsson, sångare, saxofonist, scenartist, Erika von Weissenberg, filmarbetare, rekvisitör, kostymör, Fredrika Byman-Moberg, dansare, danskonstnär, Niklas Rydén, kompositör, Pär Bengtsson, gitarrist, tekniker, Grith Fjeldmose, operasångare, musikkonstnär, My Engström Renman, sångare, scenartist, Gösta Zachrisson, operasångare, mansaktivist, David Sperling-Bolander, sångare, skådespelare, rörelseartist.

Powered by Blogger

Subscribe to
Posts [Atom]

-->