Filmer 16 februari

Efter rörelseverkstad på förmiddagen så började vi med röst och ord på eftermiddagen. Först i en Suzanne Osten-inspirerad lek med ord. Harriet, Erika, Fredrika och Niklas. (Filmerna har låg kvalitet. Skall försöka byta till bättre.)

Ordkedjor.


Sen var Fredrika tvungen att gå. Vi som var kvar började att använda varandra som instrument.

Impulz-Instrument.

Därefter blev vi tre självgående impulz-instrument och vandrade ut i en lång text-röst-improvisation. (30 min) Här ett utdrag.

Femton och nitti.


Vi avslutade med att improvisera vid pianot med samma attityd. Rörelsen och impulsen i centrum.

Guitarist. Impulz-Musik.

Powered by Blogger

Subscribe to
Posts [Atom]

-->