Roller och nya medarbetare

På tisdagen stod det klart att det blir för svårt för Fredrika, som är dansare och danskonstnär, att sjunga rollen som Ida. Hon har gjort en heroisk insats under veckan, som man kan höra i filmen nedan, men det tar för lång tid och blir för osäkert för att det skall fungera.
Anledningen till att Fredrika alls är påtänkt som sångerska är dels att att vi ju arbetar i en process där alla arbetar med rörelse och alla är med och sjunger, oavsett bakrgrund. Fredrika fungerade så bra i den improviserade delen av arbetet att vi ville pröva detta. Hon blev så mycket ett med rollen som Ida och vi såg stor potential i att ha en dansare med på scenen i en roll.
På ett annat vis förstod vi också under tisdagen att det inte kommer att fungera med Niklas i en roll på scenen. I en så snabb rep-process som vi skall ha i augusti behövs Niklas som sammanhållande i orkestern, och som sufflör, och som en konstnärlig ledare. Det är han som vet hur musiken är tänkt. Han måste kunna leda den.
Därför bestämde vi att snabbt hitta ett nytt par. Under torsdagen och fredagen repade vi därför med sångerskorna Ida Norrlöf och My Engström, och sångarna Jorge Alcaido och Magnus Boqvist för att pröva hur det kändes. Alla var fantastiska på olika vis, och vi stod inför den delikata uppgiften att välja vilka som kan komma att passa bäst.
Efter mycken vånda blev det så bestämt att My och Jorge kommer att iträda rollerna som Ida och Joel.

Powered by Blogger

Subscribe to
Posts [Atom]

-->