Noter

Här publiceras länkar till noterna i pdf-form efterhand som de blir färdiga under sommaren 2008. Det är dessa noter ensemblen kommer att repetera med i augusti.

Akt 1
Scen 1
Intermezzo 1
Scen 2
Intermezzo 2
Scen 3
Intermezzo 3
Scen 4
Intermezzo 4
Scen 5
Scen 6
Scen 7
Intermezzzo 5

Akt 2
Scen 1
Intermezzo 1
Scen 2
Intermezzo 2
Scen 3
Intermezzo 3
Scen 4
Intermezzo 4
Scen 5
Intermezzo 5
Scen 6

Powered by Blogger

Subscribe to
Posts [Atom]

-->