Veckans arbete

I januari hade vi laborationer där vi improviserade och diskuterade fram material som skulle komma att ligga till grund för arbetet med librettot. I april var librettot färdigt och vi hade en arbetsvecka där vi prövade librettot, improviserade sång och sjöng igenom hela librettot. Därefter har Niklas Rydén i samarbete med Johanna Larsson och Johanna Larsson gjort slutjusteringar i librettot.
Den 31 maj började så Niklas att komponera musiken, och inför repveckan i juni som startade den 9 juni fanns ungefär 20 minuters musik.
Fredrika Byman-Moberg, Erika Alexandersson, David Sperling, Niklas Rydén och Pär Bengtsson var med hela veckan. I början av veckan var även Magnus Bergström med på bas och sång, och Anna Gustafsson på slagverk, sång och dragspel. Anna medverkade också på den öppna visningen. Projektionsansvarige Jim Berggren var med i början av veckan och likaså regissör Johanna Larsson.
Vi arbetade hela veckan med att pröva och lära oss den nya komponerade musiken. Först gick detta ganska trögt. Måndagen och tisdagen spreds en oro igruppen. Är musiken för svår? Kommer vi att klara detta? Skriver Niklas för komplicerat. Hur skall vi kunna lära oss två och en halv timmes musik på fem veckors rep i september när det är så svårt? Arbetet tidigare i våras har präglats av stor lust, tillit och lekfullhet. Nu spreds en oro och stress även om alla tyckte musiken kändes fin. Detta ledde fram till ett beslut på onsdag att byta ut två personer i rollbesättningen, Niklas och Fredrika, (Mer om detta i texten om rollbesättning.)
Och sen släppte stressen och allt började flyta på bra. Vi började känna att det går att lära sig musiken och att den är rolig att arbeta med. Inte minst när vi började lyfta upp arbetet på scenen och lämna noterna vid pianot släppte mycket och det blev lustfyllt igen.
På torsdag och fredag gästades vi av de fyra kandidaterna till roller och på fredag kväll framförde vi 15 minuter för publik.

Powered by Blogger

Subscribe to
Posts [Atom]

-->