Andra tankar och frågor

Om att tala vissa scener
Ett intressant resonemang under veckan har rört frågan om huruvida allt måste sjungas. I själva idéen om nyopera har Niklas lanserat idéen att allt skall sjungas. Nu prövade vi att låta Vera och Joel prata, utan sång, när de är ensamma. Det sker två gånger, framförallt i slutet. Det skulle kunna bidra till en tolkning av slutet som antyder att allt annat bara var en ond dröm.

Slutet
Det finns flera röster som är oroliga för slutet. Om det håller. Det är viktigt att se över detta, liksom frågan om barntemat. Om detta att Vera är gravid, nu med Joels barn, ger som slutsats att om man bara får barn blir allt bra.

Märket/UFO
Vi diskuterade detta med UFO-historien och dess relation till det övernaturliga i rummet. Och hur mycket de skall tala om ”Märket”. Det kanske räcker att visa det. Vi får se.

Om självupplevda berättelser
På tal om UFO-historien påpekades att den är så bra för den är en självupplevd berättelse. En berättelse som får tid att vecklas ut och som den som berättar den upplevt själv. Inte bara nåt man hört på radion eller läst om. Borde vi ha några fler sådana?

David om ord/text/musik
David Sperling har arbetat i gränslandet mellan text och musik i sina egna uppsättningar, och tillsammans med bl.a. Sören Larsson. Det finns tekniker inom teatern där man söker textens rytm och musikalitet. Det är sådana tankar David är intresserad att föra längre, mot att bli till musik om jag förstår rätt. Han har initierat flera samtal om hur vår metod med sångimprovisation över text kommer väldigt nära dessa idéer om att talet egentligen är en slags musik, och hur vi i vanlig verbal kommunikation genomför en extremt avancerad improvisation, som påminner ganska mycket om helt fri musikimprovisation. Vi har talat om hur vi skall kunna behålla denna naturlighet i textläsningen när musiken väl är satt och komponerad.

Rim
Rim förekommer i många av sångtexterna. När karaktärerna går in i olika slags tillstånd säger de också absurditeter som drivs av rim. Några röster har uttryckt en viss tveksamhet inför detta. Vissa menar att det kanske hos en, idag lite äldre, generation, finns en slags allergi mot rim. Rim är något man lämnade när en ny modernitet slutligen tog över i mitten av 1900-talet.
Detta är en stilfråga. Under alla omständigheter bör rimmen ses över och kanske rensas lite bland.

De och dem
Flera av våra sångare sjöng ofta bokstavstroget ”Är”, ”De” eller ”Dem”, när man i själva verket i tal alltid säger ”e”, ”dom”, respektive ”dom”. Det skall givetvis vara på det talspråkliga viset.

//Niklas

Powered by Blogger

Subscribe to
Posts [Atom]

-->