Musiken

Niklas Rydén har valt samma metod för komposition som under arbetet med Uppvind. Arbetet sker vid pianot med texten i fokus. Niklas tittar på filmer med improvisationer där texten använts och sjunger sedan själv om och om tills han hittar en rytmik och frasering som känns bra. På så vis är texten och det sångliga hela tiden i fokus vid komponerandet. Efter att också hittat rätt tonspråk sjunger han sedan in skisser i Cubase och bygger fras för fras upp kompositionen. Dessa skisser läggs sedan ut via internet för ensemblen att lyssna på. De ligger också till grund för notarbetet, där Niklas i en nästa fas översätter inspelningarna till noter.
Niklas har börjat med första scenen i andra akten, där gästerna just kommit till villan och festen tar sin början. För denna scen har han valt en ackordgång i F, med mycket kromatisk rörelse. Sedan vandrar han ganska fritt mellan ganska avancerad kromatik, burlesk kabaret, sorgsen visa, klassisk operapastisch och ren enkel tonal musik. Dessa kast, eller stilar, används för att tydliggöra och förstärka den dramaturgi som finns i librettot och historien. På så vis blir musiken i komponerandet en regissör som lyfter fram librettots intentioner.
I musiken är det hela tiden spelet mellan recitativ, där den vanliga dialogen har sin form, och mer sjungna partier, och riktiga sånger, eller arior, som är grundformatet. Vad gäller recitativen letar Niklas efter former för att följa dialogens energier, samtidigt hålla en viss musikalisk konsekvens, men ändå variera musiken. Dialogen präglas av ett växelspel mellan ett läge av energisk, lite avstängd, men välvillig, social ambition, ”Nu skall vi ha trevligt”, och mer känslomässiga, inre uttryck, ofta av lugnare karaktär. Att hitta bra balans här, och variation blir en delikat uppgift.
Det finns ingen tonal eller strukturell plan för komponerandet. Istället är det hela tiden texten som styr. Musikens uppgift är att bära denna.
Niklas skriver mellan en och fem minuters musik på en dag, i ett intensivt pass om tre till fem timmar. Det måste skrivas ungefär 120 minuters musik nu under sommaren. På sextio dagar behövs ett snitt på två minuter om dagen för att musiken skall bli färdig tills repetitionerna startar den 18 augusti. Det kan gå!
Dock finns en del i kompositionsprocessen som kan skapa viss tidsstress. Att förvandla skisserna till noter tar längre tid än att komponera musiken. Niklas Rydén har därför insett att ända sättet att hinna med allt är att varje dag under sommare även lägga ett antal timmar på att skriva noter. Så han har inga problem med sysselsättning under sommaren. Det skall gå...

Powered by Blogger

Subscribe to
Posts [Atom]

-->