Filmer 13 juni

På den öppna kvällen fick publiken höra och se de första minuter som sett notpapperets ljus. Det är första gången musiken framfördes och flera saker var knappt mer än genomsjungna.

Först sjunger vi vid pianot inledningen av andra akten. Gästerna har kommit och de två paren konverserar. Erika Alexandersson, David Sperling, Fredrika Byman-Moberg, Niklas Rydén och Anna Gustafsson sjunger och de två sistnämnda spelar också.

Inledning Akt 2. Vid pianot.

Sedan, också vid pianot, Intermezzo 1 med Pillersången. Här medverkar också Pär Bengtsson. Anna sjunger rollen som elaka flickan med bistra kommentarer, Niklas hennes vita mus, Pär grannen Hansson och Niklas som grannen Bertilsson.

Akt 2. Intermezzo 1.

Vi visade sedan en första iscensättning av 15 minuter. Efter en stund även med exempel på Jim Berggrens projektion.
Erika, David, Fredrika och Pär. Niklas sjunger från pianot Pärs stämma.

Akt 2. Scen 1 med improviserat hälsande.

Under kvällen fick vi många kloka kommentarer och frågor från publiken. Här är det koreografen Rani Nair som är frågeställare.

Samtal.

Till sist lite extra material. Senare på kvällen övade operakonstnärerna och deras vänner sina färdigheter i att förvandla tändstickor till raketer med hjälp av folie. David Sperling berättade att han i sin ungdom bodde i Argentina och att detta där praktiserades bland leksugna rökare.
Det hela visade sig fungera bäst när folien, som lindas hårt runt svavlet, får ett litet, litet hål baktill, där elden kan skjuta ut. Då åker tändstickan som en raket åt andra hållet.

Eld.

Powered by Blogger

Subscribe to
Posts [Atom]

-->